L. Lluna

Aquest conte em meravella. De fet, és el fil conductor per a les meves oposicions