Ainhoa M.

“La Mama dels arbres” és un teatre que de tan honest i coherent, ens enamora. A casa ens va fascinar el personatge de la Wangari Maathai gràcies a la vostra preciosa manera d’explicar-ho.