Gloria C.

Una història molt bonica i ben contada. L’escenografia, les titelles i els seus manipuladors… tot feia l’efecte buscat, i la il·luminació ajudava molt. L’obra va mantenir l’atenció dels nens i les nenes. Una hora més tard, en arribar a casa, encara cantavem ‘aigua, terra, arbre’.