Mireia C.

És el segon espectacle vostre que veiem i ara ja us vidrem a veure sempre!